Implantaten > Kosten van een implantaat – Tandartsenpraktijk P.C. Sanders & mw. M.A. Vogels – Laren

Implantaten > Kosten van een implantaat

Implantaten > Kosten van een implantaat

Kosten van een implantaat

© JW Vaartjes

Sinds 1995 geldt voor elke Nederlander een door de overheid bepaald maximumtarief voor een bepaalde tandheelkundige verrichting. Dit Tarief wordt het Uniforme Particuliere Tarief genoemd, ook wel UPT-tarief genoemd. Elk jaar wordt dit tarief vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG).

Wij krijgen veel vragen over de kosten van een bepaalde behandeling en hebben daarom besloten om een indicatie van de kosten van een aantal veel voorkomende behandelingen op onze website te plaatsen.
Hier moet wel duidelijk gezegd worden dat het een indicatie is! De kosten van een bepaalde behandeling kunnen namelijk per situatie en per tandarts varieëren. Dat kan onder meer gebeuren doordat onder andere:

  • Er soms meer en/of andere verrichtingen nodig zijn om een tandheelkundig probleem tot een goed einde te brengen.
  • Er een verschil kan zijn in de kosten die tandtechniekers berekenen.

Hieronder vindt u de kosten van een aantal veel voorkomende behandelingen.
Nogmaals het aantal verrichtingen en de hoogte van de tandtechniekprijzen is slechts een indicatie.

Tweevlaks amalgaamvulling (grijs)
Tweevlaks composietvulling (wit)
Wortelkanaalbehandeling, drie kanalen
Wortelkanaalbehandeling, één kanaal
Tandvleesbehandeling bij parodontitis
Kroon, plastische opbouw
Kroon, gegoten opbouw
Drie-delige brug
Vijf-delige brug op drie pijlers
Partiële plaatprothese 1-4 tanden en kiezen
Partiële plaatprothese 5-13 tanden en kiezen
Frameprothese 1-4 tanden en kiezen
Frameprothese 5-13 tanden en kiezen
Opbeetplaat, zonder uitgebreid functioneel onderzoek
Kroon op 2-fase implantaat

 

Tandheelkundige behandeling

 

Indicatie van de kosten

 

Twee vlaksvulling amalgaam

Beschrijving U.P.T. code Aantal Kosten
Anesthesie A10 1 12,80
Tweevlaksrestauratie V12 1 33,30
——+
Totaal 46,10

Twee vlaksvulling composiet

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Anesthesie A10 1 12,80
Tweevlaksrestauratie V12 1 33,30
Etsen plus onderlaag V21 1 20,50
Rubberdam V50 1 10,20
——+
Totaal

 

 

76,80

Wortelkanaal behandeling


Drie kanalen, exclusief vulling of kroon!

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Anesthesie A10 2 25,60
Röntgenfoto X10 4 57,20
Rubberdam V50 2 20,40
Electronisch lengtebepalen E85 1 12,80
Driekanalig element E16 1 174,00
Endodontisch consult E01 1 19,50
Toeslag kosten instrumentarium E04 1 43,30
——+
Totaal

 

 

352,80

Wortelkanaalbehandeling

Eén kanaal, exclusief vulling of kroon!

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Anesthesie A10 2 25,60
Röntgenfoto X10 4 57,20
Rubberdam V50 2 20,40
Electronisch lengtebepalen E85 1 12,80
Eenkanalig element E13 1 92,20
Endodontisch consult E01 1 19,50
Toeslag kosten instrumentarium E04 1 43,30
——+
Totaal

 

 

271,00

Tandvleesbehandeling bij parodontitis

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Onderzoek met parodontiumstatus T12 1 148,50
Rontgenfoto X10 8 114,40
Initiele parodontale behandeling per element T21 18 496,80
Herbeoordeling met parodontiumstatus T32 1 92,20
Uitgebreid bespreken vervolgtraject T33 1 41,00
Anesthesie A10 6 76,80
——+
Totaal

 

 

969,70

Kroon


Inclusief plastische opbouw

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Röntgenfoto X10 1 14,30
Anesthesie A10 2 25,60
Plastische opbouw R31 1 30,70
Etsen plus onderlaag V21 1 20,50
Tandarts tarief kroon R25 1 225,00
Tandtechniekkosten R00 1 270
——+
Totaal

 

 

586,10

Kroon

inclusief gegoten opbouw

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Röntgenfoto X10 2 28,60
Anesthesie A10 2 25,60
Gegoten indirecte opbouw R32 1 51,20
Cementeren opbouw V20 1 10,20
Tandarts tarief kroon R25 1 225,00
Tandtechniekkosten R00 1 375
——+
Totaal

 

 

715,60

Drie-delige brug


uitgaande van plastische opbouwen

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Röntgenfoto X10 1 14,30
Anesthesie A10 2 25,60
Etsen plus onderlaag V21 2 41,00
Plastische opbouw R31 2 61,40
Tandarts tarief kroon R25 2 450,00
Tandarts tarief tussendeel R40 1 153,50
Tandtechniekkosten R00 1 850,00
——+
Totaal

 

 

1595,80

Vijf-delige brug op drie pijlers

Uitgaande van 1 gegoten en twee plastische opbouwen.

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Röntgenfoto X10 2 28,60
Anesthesie A10 3 38,40
Etsen plus onderlaag V21 2 41,00
Plastische opbouw R31 2 61,40
Gegoten indirecte opbouw R32 1 51,20
Cementeren opbouw V20 1 10,20
Tandarts tarief kroon R25 3 675,00
Tandarts tarief tussendeel R40 2 307,00
Tandtechniekkosten R00 1 1375,00
——+
Totaal

 

 

2587,80

Partiële plaatprothese 1-4 tanden/kiezen

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Partiëleplaatprothese 1-4 el. P10 1 76,80
Individuele afdruk P16 1 56,40
Tandtechniekkosten P00 1 191,00
——+
Totaal

 

 

324,20
Partiële plaatprothese 5 -13 tanden/kiezen
Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Partiëleplaatprothese 5-13 el. P15 1 153,50
Individuele afdruk P16 1 56,40
Tandtechniekkosten P00 1 253,00
——+
Totaal

 

 

462,90

Frameprothese 1-4 tanden/kiezen

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Frameprothese 1-4 el. P34 1 210,00
Tandtechniekkosten P00 1 448
——+
Totaal

 

 

658,00

Frameprothese 5-13 tanden/kiezen

 

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Frameprothese 5-13 el. P35 1 286,50
Tandtechniekkosten P00 1 538
——+
Totaal

 

 

824,50

Opbeetplaat zonder uitgebreid functioneel onderzoek


Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Tarief opbeetplaat G69 1 56,40
Tandtechniekkosten G00 1 193
——+
Totaal

 

 

249,40

Implantaatkroon (2-fase)


exclusief botherstelprocedure (+/- 400€) en noodvoorziening

Beschrijving U.P.T code Aantal Kosten
Orthopantogram X21 1 61,40
Initieel onderzoek implantologie J01 1 66,60
Verlengd onderzoek implantologie J02 1 102,50
Overheadkosten implantaten J97 1 187,00
Plaatsen 1e implantaat, per kaak J20 1 199,50
2e fase operatie J23 1 76,80
Abutment voor kroon J44 1 25,60
Kroon R25 1 225,00
Röntgenfoto X10 3 42,90
Materiaalkosten implantologie J00 1 500
Tandtechniekkosten R00 1 450
——+
Totaal 1937,30